Istorija tradicionalne kineske medicine stara je već nekoliko hiljada godina, a glavnu filozofiju i tajnu zdravlja i blagostanja pronalazi u okolini u kojoj se nalazimo. Kineska medicina posmatra naše mentalno i fizičko stanje, našu ishranu i naše sveukupno zdravlje. Primarna misija tradicionalne kineske medicine jeste  prednost prevencije nad lečenjem. Drugi važan aspekt jest zaustavljanje širenja zdravstvenog problema.  Oba ova pristupa zdravlju čine kineski koncept zdravlja, poznat i kao „Kultura dugovečnosti“. Globalna istraživanja pokazuju da 3 od 5 regiona s najdužim očekivanim životim vekom jesu regioni Kine, ili oni u kojima preživljava kineska kultura. Tradicionalna kineska medicina temelji se na harmoniji jinga i janga i na teoriji pet elemenata, koja prema nauci tradicionalne kineske medicine kaže da se sva priroda i univerzum sastoje od pet elemenata: zemlje, metala, vode, drva i vatre. Sve što postoji može se svrstati u jedan od elemenata. Mnogi TIENS dodaci ishrani zasnovani su na teoriji pet elemenata. Međutim, TIENS se ne oslanja samo na bogatstvo tradicionalne kineske medicine i njene filozofije, nego je kombinuje sa najnovijim inovacijama u biotehnologiji.  TIENS je razvio sveobuhvatan program održavanja dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja sa suplementima koji se sastoje od četiri glavne grupe:  čišćenje, snadbevanje, jačanje i balansiranje.

Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial