Zmaj

Ponosan, harizmatičan vođa. Svako ko dolazi u kontakt sa Zmajem zna od samog početka da je to neko jedinstven. Ovo je aristokrata kineskog zodijaka: snažan i nezavistan, ambiciozan, savestan i obdaren magnetskom ličnošću. Jednom kada preuzme zadatak, Zmaj ga uvek završi. Istovremeno, ohrabruje druge da preuzmu akciju pošto pokazuje liderske sposobnosti. Štaviše, nema potrebe da se bori za moć, on je jednostavno dobije. Poseduje sve sposobnosti da ima uspešnu karijeru u bilo kom izabranom polju – politika, vojska, poslovanje, nauka, umetnost. Kao šef, zmaj može biti težak jer lako pukne, tvrdoglav je i egocentričan, i iznad svega, ne može da podnese ništa na putu prema zacrtanom cilju. Zmaj žudi da bude voljen ludo, izuzetno i isključivo. Pokazuje tendenciju ka aferama i ne uživa u stabilnosti.

Štaviše, značajnu ulogu u kineskom zodijaku igra 5 elemenata (hyperlink):

Voda, Drvo, Vatra, Zemlja i Metal. Jedan od elemenata takođe može da utiče na vaš znak.