Tigar

Hrabro preuzima rizik i uživa u izazovima. Tigar ima visoko samopoštovanje. Oni teže vođstvu u svakom aspektu života, dok u isto vreme ne poštuju autoritet. Privlači ga da bude u centru pažnje, gde može dobiti nagradu za svoje jedinstvene sposobnosti i talente koje su svima očigledne. Zato voli da deluje u domenu javnosti. Njegova nezavisnost i impulsivna priroda mogu ipak izazvati probleme u interakcijama sa drugima. Tigar nije diplomata i uvek kaže ono što misli. Bez obzira na to u kojoj oblasti radi, može biti i gangster i biskup. Nikada se ne zaustavlja na onome što trenutno poseduje, već uvek stremi ka višem. Uživa u naglašavanju svoje visoke profesionalne pozicije sa luksuzom. Tigar pristupa ljubavi idealizovano. Kada voli, Tigar voli sa strašću. Nikada ne oprašta izdaju, i ostaviće zauvek osobu koja ga izneveri.

Štaviše, značajnu ulogu u kineskom zodijaku igra 5 elemenata (hyperlink):

Voda, Drvo, Vatra, Zemlja i Metal. Jedan od elemenata takođe može da utiče na vaš znak.