Bivo

Praktični tradicionalista sa nogama čvrsto postavljenim na zemlju. Postupa sporo, ali efikasno. U Kini, on je simbol bogatstva stečenog kroz naporan rad, pošto svo svoje vreme posvećuje poslu. Bivo je individualista koji čak kreira i svoj sopstveni moralni kod, i dosledno ga se pridržva. Teško je ubediti ga na bilo šta ludo, ali možete računati na Bivola u svim okolnostima. Bivo je savršen zaposleni jer se ne boji od bilo kog tipa posla. Pokazuje efektivnost u profesijama povezanim sa zemljom – farmer, baštovan, šumar. Može odlično da radi kao mehaničar, zanatlija ili graditelj. Bivo čezne za srodnom dušom celog života, i ako je ne upozna, bira samoću. Ne pravi kompromis i nikad neće biti u frustrirajućoj vezi. Međutim, ako nekome da svoje srce, Bivo će biti veran do kraja.

Štaviše, značajnu ulogu u kineskom zodijaku igra 5 elemenata (hyperlink):

Voda, Drvo, Vatra, Zemlja i Metal. Jedan od elemenata takođe može da utiče na vaš znak.