TIENS 22. Godišnjica Nagradni Program za putovanje u Indiju

Kvalifikacioni period:
27.12.2016. - 26.06.2017.

Kriterijum 1
Tko se može kvalifikovati:
Svi Platinasti Distributeri koji su registrovani u zemljama TIENS Evropske regije.


Kvalifikacija:
1) Osobno sponzorirajte NOVE Distributere s minimalno 1600 BV ukupne prodaje od paketa učlanjenja.
2) Ukupna prodaja od paketa učlanjenja napravljena od Distributera do drugog nivoa treba biti 6000 BV (uključujući i one Ds koji su bili učlanjeni i prije novog KP a koji su kupili ili dokupili pakete učlanjenja)
3) Ukupna prodaja od Paketa učlanjenja u iznosu od 40 000 BV napravljena od svih Distributera sve do 4. Nivoa ( uključujući i one Ds koji su bili učlanjeni i prije novog KP a koji su kupili ili dokupili pakete učlanjenja)

  •  Prvih 60 distributera ( bazirano na prodaji Paketa Učlanjenja od svih Distributera do 4 nivoa ) koji će ispuniti gore navedenu kvalifikaciju smatraće se dobitnicima nagrade za Putovanje na 22. Godišnjicu TIENS-a Indiju.
  •  Ukupna vrednost nagrade je 2000 USD, sve troškove putovanja iznad 2000 USD trebaju pokriti sami Distributeri.
  •  Ako Distributer dosegne 2x kvalifikaciju navedenu gore, on/ona će dobiti 2xNagradu za putovanje, od kojih je jedna prenosiva na drugu osobu koju Ds sam izabere.
Kriterijum 2
​Tko se može kvalifikovati:
Svi Distribureri s počasnim statusom koji su registrovani u zemljama TIENS Evropske regije.
 
Kvalifikacija:
1) Osobno sponzorirajte NOVE Distributere s minimalno 1600 BV ukupne prodaje od paketa učlanjenja.
2) Potvrdite mesečno aktivni status Brončanog Lava prema Kompenzacionom Planu tokom  perioda kvalifikacija.
3) Postignite prosečnu mesečnu prodaju od Ponovljene kupovine od 10 000 TNPV što je jednako ili je 105% od Prosečne Mesečne Prodaje od ponovljene kupnje u odnosu na 4. Kvartal 2016.
  • ​Najboljih 40 distributera (bazirano na Prosečnoj Mesečnoj Prodaji od ponovljene kupovine) koji će ispuniti gore navedene kvalifikacije smatraće se da su dobitnici Nagradnog Putovanja na 22. Godišnjicu Tiens-a u Indiji.
  • Ukupna vrednost nagrade je 2000 USD, sve troškove putovanja iznad 2000 USD trebaju pokriti sami Distributeri.
 
Napomene:
1) Nagradno putovanje na 22. Godišnjicu TIENS-a u Indiji nije zamenjivo za novac ili neko drugo nagradno putovanje. Ovo putovanje ne može se preneti na nikoga drugog osim u slučaju kada je DS napravio 2x potrebnu kvalifikaciju kako je navedeno prije u tekstu.
​2) Program za Nagradno putovanje na 22. Godišnjicu TIENS-a ne ide zajedno s programom Globalnih Putovanja pod nazivom Global Passion Trips. Distributeri će slediti kvalifikaciju za Globalno Putovanje - Global Passion Trip ako se žele kvalifikovati za oba putovanja (bazirano na tome za koje putovanje su zahtevi za kvalifikaciju veći).
3) Kriterijum 1 i Kriterijum 2 odvijaju se svaki za sebe.
 

Tiens Europe Business Department

21.12.2016.