Tiens internacionalni centar za domjenke

Tiens internacionalni centar za prijeme ima 10 luksuznih višenamenskih dvorana za prijeme koje mogu da prime stranke u rasponuo d 36 do 1300 ljudi.