Bolnica Tai Jin Sun

Tai Ji Sun bolnica internacionalni centar za upravljanje zdravljem smeštena je u TIENS internacionalnom parku zdravlja. Površine od 28 000 kvadratinh metara, najveća je i vodeća takva institucija u Kini.

Osnovan u celosti od strane Tiens Grupe, usmerena je na pružanje sveobuhvatne, visokokvalitetne zdravstvene usluge.

Tai Ji Sun se može pohvaliti najmodernijom opremom i merodavnim stručnjacima. Njihove usluge spominju se kao jedne od najinovativnijih u svetu s preciznim pretragama i dijagnozama raka u početnom stadijumu.

Tai Ji Sun centar teži da postane svetska najnaprednija platforma zdravlja i zdravstvene nege za kompletna pregled, rane dijagnoze i efikasna lečenja raka.